Weekendpaket Barcelona
* MrJet

Historia om Barcelona

Enligt modern historieforskning är det romarna som anses ha grundat staden Barcelona. Vissa arkeologiska fynd visar dock att området kan ha bebotts av iberer sedan stenåldern men några bevis för att någon stad verkligen existerat före romarnas ankomst finns inte.
Byggnad i Barcelona
Stadens ekonomi byggde främst på handel och export av varor från jordbruket och fisket, men även export av slavar var en handelsvara på denna tiden. Under 200-talet uppfördes en ringmur vilken utgjorde stadens försvar ända fram till slutet av 1200-talet.

Under 700-talet erövrades Barcelona av morerna som behöll sitt muslimska styre av staden fram till 801 då staden återerövrades av kristna styrkor som leddes av Ludvig den fromme. Staden expanderade kraftigt under kommande århundraden då Barcelona utgjorde navet i det aragonska stormaktsbygget och under 1200-talet byggdes en ny ringmur som var 20 gånger större än den tidigare muren.

På 1300-talet blev Barcelona ett av Medelhavsregionens största handelscentrum, och varor exporterades och importerades till och från hela Medelhavsområdet. Under 1400-talet tappade Barcelona sin konkurrenskraft gentemot Genua och Venedig vilket ledde till att staden drabbades hårt av arbetslöshet, pestepidemier, naturkatastrofer och inbördeskrig.

Kungariket Aragonien förenades med Kastillien och maktens centrum flyttades bort från Barcelona, vilket ledde till missnöje i Katalonien. Under Trettioåriga kriget då spanska trupper fanns stationerade i Katalonien startade en konflikt mellan Spanien och Katalonien som pågick 1640 - 1652 och fick namnet skördefolkskriget då huvudstyrkan på den katalanska sidan utgjordes av bönder.
1640 utropades den katalanska republiken i Barcelona under beskydd av Ludvig XIII som då låg i krig med Spanien. Han skulle bistå de katalanska bönderna med franska trupper. När de franska trupperna retirerade 1648 anföll Filip IV Katalonien och Barcelona. Efter en 12 månader lång belägring fick Barcelona ge upp år 1652.

Barcelona skulle komma att delvis förstöras under det spanska tronföljdskriget 1705 - 1716 då staden intogs efter en mycket blodig belägring där stadsborna gjorde fanatiskt motstånd. Alla män och pojkar över fjorton år tilldelades vapen med vilka de gjorde motanfall ända in på belägringens sista dag. Barcelona som lyckats hålla ut i 13 månader mot en 40 000 man stark armé med ett eget försvar på 5 300 man kapitulerade den 11 september 1714 (numera Kataloniens nationaldag) efter den blodigaste dagen i stadens historia.

De första bomullsfabrikerna i början av 1800-talet inledde den industriella revolutionen som etablerade Barcelona som Spaniens industriella centrum. Och under detta århundrade anlades Spaniens första järnväg mellan Barcelona och Mataró. Många nya fabriker öppnades innanför stadsmurarna, vilket fick till följd att den redan trånga staden blev överbefolkad och så småningom gav Madridregeringen sitt tillstånd till att stadsmuren kunde rivas.

Under det spanska inbördeskriget 1936—1939 var Barcelona högkvarter för den republikanska sidan och staden utsattes för flera flygbombningar mot civila mål. Kriget slutade med seger för nationalisterna och enväldig diktator blev general Francisco Franco.
Efter Francos död år 1975 återinfördes monarkin i Spanien. Efter flera politiska turer blev slutligen Katalonien ett autonomt område och 1977 utsågs Barcelona till Kataloniens huvudstad.